Південне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Час податкових знань. Алгоритм подання та заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального

, опубліковано 25 червня 2021 о 15:26

Відповідно до Закону України від 18 грудня 2019 року № 391-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку», який набрав чинності 29.12.2019, підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доповнено п. 29 такого змісту, зокрема:

суб’єкт господарювання, який до 01 липня 2019 року не підпав під визначення платників податку відповідно до п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а з 01 липня 2019 року зареєстрований платником податку, має право одноразово, до 20 січня 2020 року включно, подати заявку на поповнення обсягу залишку пального в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового без сплати акцизного податку, окремо по кожному акцизному складу/акцизному складу пересувному, та заяву про проведення документальної перевірки контролюючим органом достовірності даних, зазначених у такій заявці, у разі:

1)    якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

  • знаходилися на зберіганні у такого суб’єкта господарювання на його акцизному складі станом на 01 липня 2019 року та належали іншому суб’єкту господарювання, який не підпадав під визначення платника податку до 1 липня 2019 року;
  • були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН) до 01 липня 2019 року;
  • не обліковувалися в системі електронного адміністрування реалізації пального (далі – СЕАРП) станом на 01 липня 2019 року;

2)    якщо обсяги пального, зазначені в такій заявці, відповідають одночасно таким умовам:

  • були отримані таким суб’єктом господарювання після 01 липня 2019 року, а реалізовані платником податку до 30 червня 2019 року включно;
  • були зазначені в акцизних накладних, складених на операції з реалізації таких обсягів пального їх власнику, які були зареєстровані в ЄРАН до 01 липня 2019 року;
  • не обліковувалися в СЕАРП станом на 01 липня 2019 року.

У заявці на поповнення обсягу залишку пального, складеній платниками, зазначеними у п.п. 1 п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, додатково зазначається код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання, пальне якого зберігається відповідно до укладених договорів на зберігання.

Зазначимо, що контролюючим органом у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 ПКУ, протягом 10 календарних днів враховується обсяг пального, підтверджений результатами проведеної контролюючим органом документальної перевірки, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в ЄРАН.

Документальна перевірка відповідності даних у поданій відповідно п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в СЕАРП до 01 липня 2019 року призначається контролюючим органом в порядку, визначеному законодавством, не пізніше 01 квітня 2020 року».

Крім того, звертаємо увагу, що:

1. Код форми, за якою з 15 січня 2020 року подається заявка на поповнення обсягу залишку пального (в т.ч. заявка на поповнення (коригування) залишку пального відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ) – J(F) 0210902.

2. Формою заявки на поповнення (коригування) залишку пального (код форми J(F) 0210902) передбачено здійснення поповнення обсягу залишку пального окремо на кожному акцизному складі/акцизному складі пересувному. При цьому може бути заповнено тільки одне з полів – або поле «Акцизний склад, на якому виникає потреба поповнення» або поле «Пересувний акцизний склад, на якому виникає потреба поповнення».

3. Термін подання та реєстрація заявки на поповнення (коригування) залишку пального відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ без сплати акцизного податку – до 20.01.2020 (включно).

4. Заявка на поповнення (коригування) залишку пального відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ без сплати акцизного податку подається окремо від інших заявок на поповнення обсягу залишку пального.

5. Одночасно з поданням відповідно п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ заявки на поповнення (коригування) залишку пального, до контролюючого органу подається заява на проведення документальної перевірки достовірності даних, зазначених у такій заявці.

6. Коригування показників заявки на поповнення (коригування) залишку пального, поданої відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, не здійснюється.

7. Особливості заповнення заявки на поповнення (коригування) залишку пального, яка подається без сплати акцизного податку відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

- заявка складається та подається суб’єктами господарювання, які до 01 липня 2019 року не підпали під визначення платників податку відповідно до п. 212.1 ст. 212 ПКУ, а з 01 липня 2019 року зареєстровані платниками податку;

- дата складання – з 29.12.2019 року по 20.01.2020 року включно;

- у верхній лівій частині заявки відмітка «Х» може бути зазначена тільки в полі «Основна»;

- залежно від підстави для подання заявки (п.п. 1 або п.п. 2 п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ) в одному з передбачених для цього полів у верхній правій частині заявки обов’язково зазначається відмітка «Х»;

- поле «коригування показників до заявки на поповнення (коригування) залишку пального» не заповнюється;

- у заявках, складених відповідно до п.п. 1 п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, у відповідному полі зазначаються реквізити особи, пальне якої зберігається. У заявках, складених відповідно до п.п. 2 п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, вказане поле не заповнюється;

у табличній частині заявки:

- у графі «Умови оподаткування» може бути зазначено тільки умову оподаткування «5»;

показники, внесені до граф «Обсяг реалізованого пального у кілограмах» та «Обсяг реалізованого пального у літрах, приведених до температури 15 °C», можуть мати тільки додатне (а не від’ємне або нульове) значення;

- у графах «Сума акцизного податку» та «Загальна сума акцизного податку» – зазначається цифра «0».

Обсяг пального у заявках на поповнення (коригування) залишку пального відповідно п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ без сплати акцизного податку (з умовою оподаткування «5»), поданих платниками податку з 29.12.2019 року по 20.01.2020 року включно, враховується контролюючим органом у формулі, визначеній п. 232.3 ст. 232 ПКУ, як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування в ЄРАН:

тільки за результатами документальної перевірки відповідності даних у поданій відповідно до п. 29 підрозд. 5 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ заявці на поповнення обсягу залишку пального фактичним даним та/або даним бухгалтерського обліку підприємства, факту постачання та відображення обсягів реалізації в СЕАРП до 01 липня 2019 року протягом 10 календарних днів після такого підтвердження (за результатами документальної перевірки).