Південне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Як нумерувати додатки 4ДФ і що зазначати в реквізиті «номер додатка до Розрахунку»?

, опубліковано 20 грудня 2021 о 09:00

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків доводить до відома платників, що кожний вид додатку у Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, має окрему порядкову нумерацію. А у реквізиті «номер додатка до Розрахунку» рядка 2 додатку 4ДФ роботодавцями проставляється порядковий номер цього додатку зі загального числа сформованих додатків 4ДФ.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Міністерства фінанасів України від 13.01.2015 р. №4 (у редакції наказу від 15.12.2020 р. №773).

Як зазначено у п. 1 розд. ІІІ Порядку, заголовна частина Розрахунку містить, зокрема, інформацію про додатки, що є невід’ємною частиною Розрахунку.

У рядку 06 Розрахунку зазначається інформація про додатки (навпроти кожного виду додатка проставляється кількість додатків та кількість аркушів додатків, що є складовими Розрахунку).

Навпроти додатків, які не подаються, проставляється відмітка:

- на паперових носіях – прочерки;

- в електронній формі – поле залишається незаповненим.

Підпунктом 1 п. 4 розд. IV до Порядку визначені реквізити додатка 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Розрахунку, де, зокрема, у рядку 2 навпроти напису «Звітний (податковий) період» відображаються:

-         рік та порядковий номер звітного кварталу арабськими цифрами від 1 до 4;

-         номер місяця у кварталі арабськими цифрами від 1 до 3;

-         номер Розрахунку, до якого додається додаток 4ДФ (відповідає номеру, вказаному у заголовній частині Розрахунку);

-         номер додатка такого виду в Розрахунку.

Таким чином, у реквізиті «номер додатка до Розрахунку» рядка 2 додатку 4ДФ до Розрахунку проставляється порядковий номер цього додатку із загального числа додатків 4ДФ сформованих до Розрахунку.