Південне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

01 січня 2022 року набрали чинності окремі норми Законів України

, опубліковано 14 січня 2022 о 13:29

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими плтниками податків нагадує, що 01 січня 2022 року набрали чинності:

окремі норми Законів України:

від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (далі - Закон № 1914);

від 03 червня 2021 року № 1525-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам»;

від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» зі змінами;

від 17 грудня 2020 року № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування»;

Закони України:

від 14 грудня 2021 року № 1946-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні»;

від 15 липня 2021 року № 1660-ІХ «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі екологічного транспорту в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року № 1359 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 р. № 1336»,

якими внесено зміни, зокрема, до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010року № 2755-УІ із змінами і доповненнями (далі - Кодекс), Закону України від 19 грудня 1995 року № 481 95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» із змінами і доповненнями (далі - Закон № 481), Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464), Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265), постанови Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2000 року № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»» (далі - Постанова № 1336).
 

Зміни до Кодексу, зокрема, передбачають:

Щодо адміністрування податків:

доповнення повноважень сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в частині надання інформації (документів) контролюючим органам за місцезнаходженням земельних ділянок щодо виділених земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування;

надання контролюючими органами за запитами органів місцевого самоврядування звітності у розрізі платників податків (раніше звітність надавалась лише в розрізі юридичних осіб);

уточнення термінів, що застосовуються в Кодексі, зокрема: «добування корисних копалин», «землекористувачі», «мінеральна сировина», «обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини)», орендна плата для цілей розділу XII Кодексу», «первинна переробка (збагачення) мінеральної сировини», «роялті», «сільськогосподарський товаровиробник»;

визначення термінів, що застосовуються у Кодексі:          

«власна сільськогосподарська продукція», «кондиції на мінеральну сировину об’єкта (ділянки) надр для цілей розділу IX Кодексу», «мінімальне податкове зобов’язання», «передпродажна підготовка для цілей розділу IX Кодексу», «Реєстр керівників платників податків - боржників», «інвестиційне золото для цілей розділу V Кодексу», «Звичайна ціна майна, робіт, послуг при визначенні бази оподаткування резидентами Дія Сіті», «резидент Дія Сіті», «спеціалісти резидента Дія Сіті», «реєстр Дія Сіті»;

звільнення платників податків від обоє ’язку надання інформації та її документального підтвердження на повторний запит контролюючого органу, якщо такі документи вже надавалися, при цьому такий платник податків надає контролюючому органу інформацію про дату та номер листа, яким контролюючому органу надавалась зазначена інформація та її документальне підтвердження;

податку від контрольованої іноземної компанії в межах, що не перевищує суму, на яку збільшувався об’єкт оподаткування відповідно до п.п. 134.1.7 п. 134.1 ст. 134 Кодексу;

отримання нерезидентом щороку від контролюючого органу підтвердження українською мовою щодо сплати податку не тільки у паперовій, а й також в електронній формі у порядку, передбаченому наказом Мінфіну;

заборону списання безнадійної заборгованості на зменшення об’єкту оподаткування державним підприємствам та господарським товариствам, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, які не погодили з власником або уповноваженим ним органом свою облікову політику у частині визначення методів обчислення величини резерву сумнівних боргів (резерву очікуваних кредитних збитків) та способу визначення коефіцієнта сумнівності;

удосконалення механізму списання збитків великими платниками податків з 2022року, які зможуть зменшувати об’єкт оподаткування не більше ніж на 50 відсотків непогашеної суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років;

обмеження щодо неврахування сум роялті при визначенні об ’єкта оподаткування не застосовуватиметься у випадках нарахування роялті на користь правовласників, як винагороди на підставі договорів, укладених з організаціями колективного управління відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

неврахування у зменшення об ’єкту оподаткування безповоротної фінансової допомоги (безоплатно наданих товарів, робіт, послуг) на користь пов ’язаних осіб, які були збитковими в минулому році;

особливості визначення загального мінімального податкового зобов'язання платників податку - власників, орендарів, користувачів на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь. Платник податку зобов’язаний у складі податкової декларації за податковий (звітний) рік подавати додаток з розрахунком загального мінімального податкового зобов'язання;

тимчасово, до 1 січня 2027 року, звільнення від оподаткування прибутку сільськогосподарських товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності: розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей; розведення та вирощування перепелів і страусів та виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м'яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей, а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої (вирощеної) такої продукції (за виключенням м'яса курей). Вивільнені кошти використовуються на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва, впровадження новітніх технологій;

тимчасово, з 1 січня 2022 року до 1 січня 2024 року, надання платникам податку - виробникам електричної енергії за «зеленим» тарифом права визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом;

запровадження спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті, яким передбачено можливість переходу на оподаткування податком на прибуток підприємств за особливими умовами (аналог податку на виведений капітал), що передбачають ставку податку у розмірі 9% та оподаткування лише низки операцій, таких як, зокрема:

виплати дивідендів;

виплати процентів на користь нерезидентів - пов’язаних осіб, або нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є «низькоподатковими» юрисдикціями;

надання фінансової допомоги нерезиденту Дія Сіті - платнику на спеціальному режимі, яка не підлягає поверненню, або пов’язаній фізичній особі або пов ’язаній особі - нерезиденту незалежно від наявності умови про повернення, або непов ’язаній особі, яка залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців;

безоплатне надання майна нерезиденту Дія Сіті - платнику на спеціальному режимі;

виплати, що здійснюються у зв ’язку із вкладенням в об ’єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), що перебувають за межами території Україн;

придбання майна, робіт, послуг у неплатника податку - нерезидента, та/або передача майна, робіт, послуг неплатнику податку - нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

При цьому окремою базою оподаткування в спеціальному режимі оподаткування резидентів Дія Сіті буде сума невідповідності контрольованої операції принципу «витягнутоїруки», яка буде оподатковуватись за ставкою 18%.

Звітним періодом для спеціального режиму оподаткування резидентів Дія Сіті є календарний рік.

подання юридичною особою до контролюючого органу за своєю податковою адресою відповідної заяви для переходу на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах або відмови від такого оподаткування. Форма заяви, порядок її подання та розгляду контролюючим органом встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Юридична особа, яка внесена до реєстру Дія Сіті, але не подала заяву про перехід на оподаткування як резидента Дія Сіті - платника податку на особливих умовах, вважається резидентом Дія Сіті - платником податку на загальних підставах.