Південне міжрегіональне управління ДПС
по роботі з великими платниками податків
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Про особливості застосування ставки податку на час виплати доходу нерезиденту згідно з Конвенцією між Урядом України і Урядом Бельгії

, опубліковано 17 травня 2021 о 13:15

 До уваги платників податків! Інформуємо про особливості застосування ставки податку на час виплати доходу нерезиденту згідно з Конвенцією між Урядом України і Урядом Бельгії.

Відповідно до п. 103.2 ст. 103.2 Податкового кодексу України особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є фактичним отримувачем доходу (якщо відповідна умова передбачена міжнародним договором) і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Згідно з п. 3.2 ст. 3 Податкового кодексу України якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені Податковим кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

Відповідно до примірника українською мовою Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Бельгії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно (далі - Конвенція):

- п.2 ст. 11 «Проценти» «Однак такі проценти можуть також оподатковуватись у Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач фактично має право на проценти, податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати:

а) 2 процентів від загальної суми процентів, що сплачуються

i)    у зв'язку з продажем у кредит будь-якого промислового, комерційного або наукового обладнання;

ii)   у зв'язку з продажем або наданням у кредит будь-яких виробів чи послуг одним підприємством іншому підприємству; або

iii)    за позиками будь-якого виду, що надаються банком або іншою фінансовою установою;

b) 5 проиентів від загальної суми процентів в усіх інших випадках.

- п. 2 ст. 12 «Роялті» «Однак такі роялті можуть також оподатковуватись у тій Договірній Державі, в якій вони виникають, і відповідно до законодавства цієї Держави, але якщо одержувач є фактичним власником роялті, то податок, що стягується таким чином, не повинен перевищувати 5 проиентів загальної суми роялті у межах значення підпункту а) пункту 4 цієї статті.»

Проте, згідно з примірником Конвенції англійською мовою (дані офіційного сайту Міністерства фінансів Королівства Бельгії https://eservices.minfin.fgov.be/) у вищезазначених пунктах Конвенції не передбачено ставки 5 відсотків ні для процентів, ні для роялті, натомість зазначено ставку 10 відсотків.

 Отже, звертаємо увагу, що відповідно ст. 29 Конвенції, у разі розходжень у текстах перевагу має англійський текст.